רון סיסו


בדיקת זכאות להלוואה בערבות מדינה תוצאה מיידית


בדיקת זכאות להלוואות מדינה על פי דרישות הסף של הקרן
שלב 1 - פרטי העסק | שלב 2 - שאלון זכאות ותוצאות הבדיקה

תנאי שימוש בשירות

השימוש בכלי הבדיקה לזכאות להלוואה מהקרן בערבות מדינה (להלן "הכלי") הינו שירות אשר מוצע ללא עלות למשתמש

רון סיסו וסיסו ייעוץ וליווי עסקי (להלן "סיסו") לא יהיו אחראים בכל צורה לפעולות אשר יבצע המשתמש כתוצאה מהשימוש בכלי.

השימוש בכלי הינו באחריותו של המשתמש ובא לתת אינדיקציה בלבד לזכאות המשתמש להלוואה מהקרן בערבות מדינה

השימוש בכלי אינו מחליף ייעוץ מקצועי בנושא ומומלץ כי בטרם תבצע כל פעולה תפנה לקבל סיוע של בעל מקצוע מתאים

למשתמש לא יהיו כל טענות כנגד סיסו ייעוץ וליווי עסקי או כלפי רון סיסו באשר לשימוש בכלי הבדיקה

כלי הבדיקה אינו חלק מהקרן להלוואות בערבות מדינה

אין השימוש בכלי מחייב את סיסו ייעוץ וליווי עסקי ו/או רון סיסו למתן שירות למשתמש ואין בו משום ייעוץ או הצעה